Enerji ve Emisyon Yönetimi

Enerji ve Emisyon Yönetimi

İklim değişikliğiyle mücadele enerji ve emisyon yönetimi uygulamaları ve bu kapsamda elde edilen verimlilik çalışmaları özel önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yaratılan çevresel etkimizin azaltılmasına yönelik çalışmaları hayata geçirerek operasyonlarımıza devam ediyoruz.

Ankara Şehir Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde yer alan ısı merkezlerimizde ve trijenerasyon tesislerimizde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Söz konusu tesislerimiz Teknik Hizmetler tarafından periyodik bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Her iki tesisimiz Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 kapsamında yer almakla beraber çevre izinleri alınmıştır. Buna bağlı olarak agretide laboratuvarlar tarafından ölçümler gerçekleştirilmekte ve raporlanma yapılmaktadır. Operasyonlarımız kapsamında CO, NO 2, NO ve SO 2 değerleri ölçülmektedir. Kapsam 3 emisyonlarının raporlanması ve izlenmesine yönelik hazırlıklar sürmektedir.

Ankara ve Mersin Şehir Hastaneleri ile birlikte otel faaliyetleri kapsamında tüketilen doğalgaz ve elektrik enerjisi miktarları yıllara göre aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tüketilen elektrik miktarı içinde tesis içinde doğalgaz yakıtlı trijen tesislerinden üretilen ve şebekeden temin edilen enerji yer almaktadır. Enerji tedarikçileri faaliyet raporlarından edilen bilgi doğrultusunda şebekeden temin edilen elektrik enerjisinin %44 temiz enerjidir.

Bu bağlamda Kapsam 2 sera gazı emisyon hesabı, toplam tüketilen elektrik enerjisinden şebekeden temin edilen temiz enerji miktarı ve trijenden üretilen elektrik miktarı düşülerek gerçekleştirilmiştir. Trijen kaynaklı sera gazı emisyonları Kapsam 1 de hesaplanmıştır.

Grafik
Kapsam 1 ve Kapsam 2 Emisyonları Ankara Şehir Hastanesi Mersin Şehir Hastanesi
Kapsam 1 (tCO2) 73.893,40 16.440,77
Kapsam 2 (tCO2) 12.783,65 10.346,98
Toplam (tCO2) 94.041,88 28.327,33
Sera gazı (GHG) emisyon yoğunluğu (toplam emisyon / m2) 0,06953 0,07562

Emisyon yönetimi çalışmaları kapsamında raporlama kapsamımızdaki Ankara ve Mersin Şehir Hastanelerinin yanı sıra IC Holding Turizm Grubu’nda faaliyet gösteren oteller IC Green Palace, IC Santai Family Resort ve IC Airport için kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları hesaplamaları, CCN Teknik tarafından verilen hizmet kapsamında yapılmıştır.

IC Green Palace IC Santaı IC Aırport
Kapsam 1 (tCO2) 1.379,80 676,84 166,46
Kapsam 2 (tCO2) 1.615,41 1.793,68 1.139,01
Toplam (tCO2) 2.995,21 2.470,52 1.305,47
Sera gazı (GHG) emisyon yoğunluğu (toplam emisyon / m2) 0,01838 0,02622 0,02468

Web sitemizdeki çerezlerin kullanımı ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.