İklim Değişikliği

İklim Değişikliği

İklim değişikliğinin bir nedeni olan küresel ısınma sera gazlarının atmosferde kontrolsüz bir şekilde artması sebebiyle daha fazla oranda güneş ışını sera gazlarıyla (Karbondioksit, metan, su buharı ve azot oksit gibi) tutularak yeryüzünün ısınmasını sağlıyor. Bu durum, iklim değişikliğinin bir nedeni olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliğiyle mücadele enerji ve emisyon yönetimi uygulamaları ve bu kapsamda elde edilen verimlilik çalışmaları özel önem taşımaktadır.

CCN Grubu bünyesinde yer alan tüm şirketlerimiz TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine sahiptirler. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz yerleşkelerde faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve mevzuatsal gerekliliklerini değerlendiriyor ve takip ediyoruz. 2021 yılı içinde faaliyet sürdürdüğümüz yerleşkelerde herhangi bir çevre cezası alınmamıştır.

Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve mevzuatsal gerekliliklerini değerlendiriyor ve takip ediyoruz.
Eğitim Başlıkları Ankara Şehir Hastanesi (adam/saat) Mersin Şehir Hastanesi (adam/saat)
Çevre Bilinci, Atık Yönetimi Eğitimleri (Kaynağında Ayrıştırma, etiketleme, taşıma ve geri dönüşüm/bertaraf) 9.325 455
Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Eğitimleri 1.993 368

Web sitemizdeki çerezlerin kullanımı ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.